Weź udział w 26 edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej Euroelektra!

Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Dodatkowo wszyscy laureaci i finaliści zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego elektryka, technika elektryka oraz technika energetyka, a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych. Olimpiada otrzymała dotację z Ministerstwa Nauki i Edukacji.

Terminarz olimpiady

1

etap szkolny (online)

23.10.2023 r.

8:00-11:00

Platforma konkursowa
2

etap okręgowy

06.03.2024 r.

Rejestracja uczestników:
8:00-9:00

Rozwiązaywanie zadań przez uczestników:
9:00-11:00

Miejsce II etapu
3

etap centralny

25.04.2024 r.

9:00 - 12:00

Odbędzie się na Politechnice Opolskiej

Sala P4-101 (Budynek 4 pierwsze piętro, Prószkowska 76)

Rejestracja szkół

Rejestracja przeznaczona jest dla nauczycieli.

Rejestracja uczestników nastąpi w późniejszym terminie. Szczegółowe informacje zostaną przekazane nauczycielom indywidualnie na podany przy rejestracji adres e-mail.

Termin rejestracji: 1 września – 8 października.

Zarejestruj szkołę

Rejestracja uczniów

Rejestracja przeznaczona dla uczniów, których szkoły zostały wcześniej zgłoszone do udziału w Olimpiadzie.

Instrukcje dla uczniów

Termin rejestracji: 6 października – 19 października.

Zarejestruj się

Wyniki

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami 26 edycji Olimpiady EUROELEKTRA.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami 25 edycji Olimpiady EUROELEKTRA

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniach 29-30 maja w Bydgoszczy, na terenie Politechniki Bydgoskiej.

Zadania

Zapraszamy do pobrania zestawów zadań wraz z rozwiązaniami z poprzednich edycji olimpiady.

O Olimpiadzie

Głównym organizatorem Olimpiady jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które od 26 lat organizuje ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA, adresowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych. Prace organizacyjne i finansowe koordynuje Oddział Bydgoski SEP. Olimpiada jest organizowana od 1998 roku z inicjatywy ówczesnego Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy (dzisiejszego Technikum Elektryczno-Energetycznego Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy). Stałym współorganizatorem Olimpiady jest Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej. Za organizację Olimpiady odpowiada Komitet Główny Olimpiady powoływany przez prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich spośród nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół średnich, innych specjalistów z dziedziny elektrotechniki oraz przedstawicieli organizatorów.

Olimpiada organizowana jest dla dwóch grup, tematyka pierwszej obejmuje treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik elektryk, tematyka drugiej grupy dotyczy zawodu technik energetyk. Zadania poszerzone są o dodatkowe zagadnienia zawarte w programie merytorycznym Olimpiady. Olimpiada jest trzyetapowa. Zadania konkursowe przygotowują nauczyciele akademiccy. Pierwszy etap odbędzie się na platformie online. Zawody trzeciego etapu Olimpiady - etap centralny, w edycji 2023/2024 odbędą się na Politechnice Opolskiej. Olimpiada wspófinansowana jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.Jednym z głównych sponsorów są Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Regulamin

Program merytoryczny

Skład Komitetu Głównego

Galeria zdjęć z poprzedniej edycji

×

Kontakt

Sekretariat SEP Oddział Bydgoski SEP
ul. Krzysztofa Gotowskiego 6
85-030 Bydgoszcz

e-mail: kontakt@euroelektra.edu.pl

tel.: (52) 340 85 88